Op 24 en 25 mei 2019 wordt het Oranjefeest in Veessen georganiseerd.

Wij vragen met nadruk uw hulp omdat vorig jaar bij een controle door een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) is geconstateerd dat er door jongeren onder de 18 in onze feesttent alcohol werd gedronken.

Hieronder vertellen wij welke (aanvullende) maatregelen wij nemen.

1. Iedereen een bandje
Iedere bezoeker aan ons Oranjefeest krijgt een bandje, die hij/zij verplicht is zichtbaar om zijn/haar pols te dragen gedurende het evenement. Jongeren onder de 18 krijgen een ander kleur bandje dan volwassenen. Bij de ingang van het feestterrein wordt elke bezoeker onder de 25 jaar gevraagd zijn identiteitsbewijs te laten zien voor leeftijdscontrole. Zonder geldig ID-bewijs wordt er geen bandje verstrekt.
2. Geen eigen drank mee
Het meenemen van eigen drank is niet toegestaan. Wij hebben het recht om tassen e.d. hierop te controleren.
3. Geen wederverstrekking
Wederverstrekking van alcohol aan een jongere onder de 18 is niet toegestaan. Wij vragen ook (en vooral) ouders om zich hieraan te houden.
4.Verwijdering van het terrein bij overtreding
Op het evenemententerrein lopen wij en onze beveiligers rond om toezicht te houden. Onze beveiligers hebben het recht om overtreders van de NIX18 regels te verwijderen van het terrein. Overtreding van de regels betekent verwijdering van het terrein.

Als er weer een overtreding wordt geconstateerd raken wij onze drankvergunning kwijt! Dat betekent volgend jaar GEEN ORANJEFEEST (of alleen met limonade…)! En dat willen wij niet, toch?

LET OP: Dit jaar kan voor het laatst met de gele munten worden betaald!